Learning & Development Awards 2021

Prezeráte si informácie o uplynulom ročníku ankety Learning & Development Awards. Galavečer štvrtého ročníka ankety Learning & Development Awards sa konal 5. mája 2022. Ak si chcete pripomenúť skvelú atmosféru, pozrite si galériu zachytávajúcu najkrajšie momenty.
Videozáznam z Galavečera

Hodnotiace kritériá

Anketa Learning & Development Awards je o spájaní ľudí pôsobiacich v rôznych oblasti rozvoja, a teda o vyhľadávaní a spopularizovaní čo najväčšieho množstva rozvojových postupov. Úlohou ankety nie je nahrádzať odborné združenia či certifikačné komisie. Každý lektor a kouč v oblasti biznisu je jedinečný, preto komisia posudzuje každú nomináciu starostlivo a individuálne.

Po nominácii zo strany verejnosti resp. po prihlásení sa a natočení predstavujúceho videa, bude nominácie posudzovať odborná komisia. Odborná komisia je zostavená z odborníkov v oblasti firemného vzdelávania, biznis koučingu a vzdelávania dospelých, ktorí sami vykonávajú niektorú z činností rozvoja alebo sú tí, ktorí do svojich organizácií vyberajú lektorov a koučov a poznajú svoje kritériá na posúdenie ich kvality.

S cieľom dosiahnuť maximálnu objektivitu sme pre účely ankety Learning & Development Awards vytvorili hodnotiace kritériá individuálne pre každú kategóriu.

Hodnotiace kritériá pre kategóriu "Lektor roka"

Osobný vplyv lektora
 • počet rokov skúseností so vzdelávaním
 • pôsobí ako vzor – inšpiruje
 • osobný prístup voči interným alebo externým klientom
Prináša inovácie v oblasti vzdelávacích programov
 • prináša nové témy a / alebo rozvíja už existujúce vzdelávacie programy
Prináša inovácie v oblasti učenia
 • implementuje nové trendy a metódy v oblasti prednášania a výučby
 • razí cestu novým metódam alebo technológiám
Publikácie
 • publikuje články, odbornú literatúru, blogy či inak zdieľa svoje poznatky a skúsenosti
Nadšenie / entuziazmus
 • svojím prístupom motivuje účastníkov, udržiava pozitívnu atmosféru a energiu počas rozvoja
Orientácia na výsledky / smerovanie k cieľu / kontraktu rozvoja
 • hľadá cestu ako naplniť zadanie a očakávania účastníkov, prináša pridanú hodnotu pre zadávateľa rozvoja
Flexibilita / Práca so skupinou a prispôsobenie sa účastníkom, téme
 • prispôsobuje sa účastníkom, dokáže pružne zmeniť tempo, postup alebo obsah

Hodnotiace kritériá pre kategóriu "Kouč roka"

Osobnosť kouča
 • počet rokov skúseností s koučingom
 • pôsobí ako vzor pre komunitu – inšpiruje
 • osobný prístup voči interným alebo externým klientom
 • aktívne sa podieľa a prispieva k rozvoju koučovacej kultúry a profesionálneho koučingu
 • šíri povedomie o profesionálnom koučingu medzi laickou a odbornou verejnosťou
Aplikovanie koučovacích zručností / kompetencií
 • vytvorenie vzťahu dôvery a koučovací rámec = kontrakt
 • kladenie otázok a aktívne počúvanie
 • vytváranie priestoru pre sebareflexiu a uvedomenie
 • orientácia na výsledky / smerovanie k cieľu / kontraktu rozvoja - vytvorenie záväzku k naštartovaniu akčných krokov
Prináša inovácie v oblasti koučingu
 • prináša nové postupy, techniky a / alebo rozvíja už existujúce koučovacie techniky resp. prístupy
Publikácie
 • publikuje články, odbornú literatúru, blogy či inak zdieľa svoje poznatky a skúsenosti , ...
Orientácia na výsledky / smerovanie k cieľu / kontraktu rozvoja medzi zadávateľom a klientom
 • hľadá cestu ako naplniť zadanie a očakávania všetkých zapojených - sponzor resp. zadávateľ a klient / koučovaný a prináša pridanú hodnotu pre všetkých
 • doprevádza pri rozvíjaní potenciálu a pozitívnych zmenách

Hodnotiace kritériá pre kategóriu "Soft–skill firemný vzdelávací / rozvojový program roka"

Cieľ vzdelávacieho / rozvojového programu
 • k čomu mal program prispieť, aký bol zámer iniciátora
Popis projektu
 • rok realizácie, rozsah programu - počet zapojených či dotknutých účastníkov, štruktúra a metódy použité v programe
Inovatívnosť v zameraní, použitých technikách / netradičnosť programu
 • popis jedinečnosti programu
Zhoda pôvodného zámeru a dosiahnutého výsledku programu
 • výsledok vzdelávacieho / rozvojového programu (čo sa ním dosiahlo, ako bol hodnotený)
Kombinácia rozvoja potrieb podnikania s osobnostným rozvojom účastníkov
 • ako organizácia prepojila biznis potreby s osobnostných rozvojom zapojených účastníkov (zamestnancov)
Špeciálne ocenenie
 • pre jeho rozsah, tému, kombináciu tém či techník

Hodnotiace kritériá pre špeciálne ocenenie "Young Talent"

Pre ocenenie Young Talent platí kritérium pôsobenia v oblasti vzdelávania alebo koučingu a nepresiahnutie veku 30 rokov do konca roka 2021.

Odborná porota

profilová fotka

Group Head of HR, HB Reavis

Andrej Popovič

profilová fotka

Takmer celý profesný život sa pohybujem v oblasti firemného HR. Posledných 14 rokov som spojil so značkou HB Reavis, ktorá pre mňa predstavuje jeden z najzaujímavejších podnikateľských príbehov u nás. Vďaka tejto skúsenosti som mohol v praxi sledovať ako ľudský potenciál a talent vie transformovať firmu z lokálnej na medzinárodnú úroveň. V súčasnosti vediem HR oddelenie skupiny a mojou misiou je naplnenie našich podnikateľských cieľov prostredníctvom realizácie HR & People stratégie.

„Ľudí s nápadmi kúpite tucet za dolár, ale tí čo ich realizujú sú na nezaplatenie.“
– Richard Branson

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

V prvom rade je to záväzok ale aj česť byť medzi skvelými ľuďmi, ktorí vo svojom odbore už majú veľa za sebou. Anketu beriem najmä ako platformu na vzájomné obohatenie sa všetkých zúčastnených z rôznych oblastí a prostredí, ktorí sa bežne nestretnú.

profilová fotka

Konzultantka, mentorka, koučka

Anna Hudáková

profilová fotka

Viac ako dve dekády som pôsobila vo vedení medzinárodných spoločností, ako je Coca-Cola (Sales Manažér, neskôr HR riaditeľ), Slovak International Tabak/ Reemtsma CZ a SK, Slovak Telekom, Sanofi CZ a SK, kde som riadila HR a podieľala sa na transformáciách týchto spoločností, rozvoji lídrov a talentov, implementácii nových foriem organizácií, procesov, systémov a nástrojov na riadenie ľudí. V súčasnosti sa venujem konzultantskej činnosti, mentoringu a koučingu, som členkou Prague Leadership Institute a tiež mentorkou v programe Odyssey. Pôsobila som deväť rokov ako prezidentka Združenia pre riadenie a rozvoj ĽZ.

V roku 2019 sme spolu s ďalšími HR nadšencami založili Open HR Forum a sme radi, že sa stalo platformou, ktorá spája a inšpiruje HR komunitu nie len na Slovensku. Pri mojej práci konzultantky, mentorky a koučky sa zameriavam na strategické biznis poradenstvo, organizačný rozvoj, individuálny mentoring a koučing, tímový koučing, manažérske rozvojové programy, ako aj tvorbu a implementáciu HR stratégie, procesov a systémov.

Smer vetra nezmeníš, ale smer svojich plachiet rozhodne zmeniť môžeš.

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Ďakujem za pozvanie a veľmi si ho vážim, pretože túto anketu považujem za veľmi dôležitú pre oceňovanie kvalitných rozvojových projektov, výnimočných lektorov, koučov, ale aj pre inšpiráciu a inovatívne prístupy k rozvoju a vzdelávaniu na Slovensku. Zároveň sa veľmi teším na tím porotcov, na našu spoločnú prácu, lebo verím, že to bude veľmi obohacujúce, zaujímavé, a že si to aj užijeme.

profilová fotka

Zakladateľka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

Emília Jányová Lopušníková

profilová fotka

V oblasti vzdelávania dospelých sa pohybujem 14 rokov. Začínala som ako lektorka, neskôr som bola riaditeľkou vzdelávacej spoločnosti, ktorá vzdelávala tisícky zamestnancov na celom Slovensku. Pred šiestimi rokmi som založila Asociáciu lektorov a kariérnych poradcov ako prvú stavovskú organizáciu, ktorá má záujem o zvyšovanie kvality v ďalšom vzdelávaní, a ktorá zo zákona overuje odbornú spôsobilosť v kvalifikácii lektor - tzv. certifikácia lektorov.

Dobrý lektor musí mať tri základné kompetencie: sociálne, didaktické a komunikačné, a taktiež odbornú prax v problematike, ktorú prednáša. Verím, že budúcnosť soft-skills vzdelávania prinesie rozvíjanie emočnej inteligencie, kreativity a sebamotivácie, ktorú považujem za niekoľkonásobne dôležitejšiu ako motiváciu zvonku.

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Myšlienka súťaže Lektor Roka je jednou z motivačných ideí pre zvýšenie povedomia o dôležitosti celoživotného vzdelávania. Svojím spôsobom podporuje kvalitu vo vzdelávaní a zvyšuje prestíž profesie Lektor.

profilová fotka

Viceprezidentka ICF Slovensko, trénerka, koučka, konzultantka

Erika Falťanová

Odborný poradca za ICF Slovensko pre kategóriu KOUČ ROKA
profilová fotka

Bohaté skúsenosti z pôsobenia vo výrobných spoločnostiach (obchodný špecialista pre export, poradca a konzultant nadnárodného holdingu, externý produktový manažér pre zahraničie), ktorým sa parciálne venujem doteraz, využívam od r. 1998 pri svojej práci zameranej na rozvoj ľudí. Od roku 2007, keď som absolvovala Co-Active Coaching, sa venujem aj koučovaniu. V nasedujúcich rokoch som absolvovala ďalšie výcviky v školách, akreditovaných ICF.

Patrím medzi prvých členov slovenskej pobočky ICF. Koučovanie využívam nie len ako nástroj rozvoja jednotlivca alebo tímu, ale aj pri obchodných rokovaniach a tréningoch manažérskych programov (koučovací štýl v leadershipe).

Od roku 2014 sa aktívne podieľam na práci ICF Slovenská pobočka, od roku 2016 som členkou jej výboru. V súčasnosti zastávam pozíciu prezidentky ICF Slovenská pobočka.

Pracujem s manažérmi, majiteľmi firiem, s mladými ľuďmi, aj skúsenejšími - s každým, kto hľadá v sebe neobjavené alebo je na rázcestí a pýta sa ako ďalej...

profilová fotka

Vedúca oddelenia rozvoja zamestnancov, Kaufland

Henrieta Hunčíková

profilová fotka

Verím v ľudí. Myslím si, že každý z nás má potenciál. Niektorí sú si ho vedomí a cielene s ním pracujú, rozvíjajú ho a iní potrebujú podporu.  Mojou snahou je poskytnúť našim zamestnancov a manažérom priestor, rôzne nástroje a zaujímavé možnosti individuálneho rozvoja. Podporou pri spoznaní vlastných silných stránok ich nasmerovať na vlastnú cestu rozvoja.

V oblasti ľudských zdrojov pôsobím celkovo viac ako 20 rokov a mám rada výzvy a hľadanie nových možností. Posledné obdobie mi ukázalo, že flexibilita a odvaha spoznávať nové možnosti otvára veľký priestor, v ktorom si stačí len vybrať. V práci mi energiu dodáva môj tím a zdieľanie skúseností s mojimi medzinárodnými kolegami.

„Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý.“

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Je to možnosť bližšie spoznať inšpiratívne osobnosti a určite zaujímavé projekty. Veľmi sa na to teším.

profilová fotka

HR Business partner, PricewaterhouseCoopers

Lenka Rákošová

profilová fotka

Ako profesionál pracujúci v oblasti ľudských zdrojov viac ako 10 rokov rešpektujem výzvy práce v inovatívnom a dynamickom pracovnom prostredí. Poznatky získané z mojej práce s rôznymi úrovňami ľudských zdrojov, od manuálnych blue collar workers až po vrcholový manažment, formovali moju schopnosť pracovať samostatne s vysokou dávkou profesionality, empatie a budovania pevného profesionálneho vzťahu so zamestnancami.

V súčasnosti pracujem ako HR Business Partner v spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Mojím cieľom je vybudovať silný vzťah s oddeleniami a konzultovať rozhodnutia v oblasti ľudských zdrojov. Snažím sa porozumieť názorom lídrov, manažérov a zamestnancov a predvídať ich potreby a obavy. V záujme medzinárodnej spolupráce je mojou úlohou podpora medzinárodných projektov a tímov v oblasti novej stratégie prijímania zamestnancov, prípravy školiacich programov a cezhraničnej spolupráce v rámci PwC siete. Riadim proces hodnotenia a pomáham identifikovať zamestnancov pripravených na povýšenie a postup / rotáciu.

Let us make a world in which I believe.

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Zaujala ma primárne snaha prepájať odbornú a laickú verejnosť. Tento koncept prepájania odborníkov, nadšencov a záujmové skupiny na Slovensku nemal po dlhú dobu tak silnú podporu ako by si zaslúžil. Veľmi oceňujem komplexný pohľad na anktetu Learning & Development Awards. Jasne definovaný cieľ, pravidlá a hodnotiace kritéria dodávajú tejto ankete vysokú odbornosť a profesionalitu.

profilová fotka

Manažér ľudských zdrojov ČSOB Leasing, a.s. & Manažér oddelenia personálneho poradenstva ČSOB Finančná skupina

Ľubica Garajová

profilová fotka

V rámci svojej HR kariéry som si prešla viacerými expertnými pozíciami v oblasti personálneho konzultantstva, poradenstva pre expatov, talent manažmentu a koučingu. V súčasnosti pôsobím ako manažér ľudských zdrojov pre ČSOB Leasing a simultánne aj ako manažér oddelenia personálneho poradenstva pre ČSOB finančnú skupinu, kde manažujem spolu 20 zamestnancov. V ČSOB som pôsobila takmer 5 rokov na pozícii manažér Oddelenia vzdelávania a rozvoja. V minulosti som viedla oddelenie HR vzťahového manažmentu a kariérneho rozvoja v Sberbank. Veľmi rada pracujem na nových projektoch najmä v oblasti HR a rada zdieľam nápady a skúsenosti, ktoré sa mi osvedčili. Na mojej práci ma veľmi baví rozvoj zamestnancov a veľmi ma teší ich osobný rast, kariérny posun a úspechy.

„Loď je najistejšia v prístave, ale nie preto ju postavili.“
- Paulo Coelho

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Považujem za dôležité oceniť prácu tých, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní a rozvoji jednotlivcov a tímov a tak prispievajú k rozvoju spoločnosti ako takej. A je fajn, ak za takúto prácu získajú poďakovanie a ocenenie. Taktiež sa mi páči, že sa anketa rozšírila aj o kategóriu Soft skill firemný rozvojový program Roka a Young Talent.

profilová fotka

Riaditeľka odboru ľudských zdrojov, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Ľubomíra Radosová

profilová fotka

Mám 25 rokov skúseností v oblasti riadenia ľudských zdrojov, prípravy a implementácie projektov v oblasti vzdelávania a rozvoja, talent manažmentu, rozvoja absolventov, knowledge manažmentu, odmeňovania, benefitov, riadenia procesu náboru a výberu zamestnancov, kolektívneho vyjednávania. Svoju kariéru som začala na pozícii tréningový špecialista a neskôr som riadila sekciu vzdelávania a rozvoja.

V súčasnosti pracujem ako riaditeľka odboru ľudských zdrojov v spoločnosti SPP. Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov považujem za kľúčový faktor, ktorého kvalita výraznou mierou ovplyvňuje konkurencieschopnosť spoločnosti. V rámci svojho osobného rozvoja som získala cenné vedomosti, skúsenosti a následne ocenenie formou certifikátu HR kouča, certifikátu na interpretáciu Hoganových osobnostných dotazníkov, certifikátu Human Resource Management Professional (HRMP), HR Certification Institute, Virginia, USA. Rovnako som absolvovala a úspešne ukončila dvojročný vzdelávací program Cieľavedomý koučing.

„Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Vzdelávanie a rozvoj považujem za dôležitú časť procesov riadenia ľudských zdrojov vo firme. Páči sa mi myšlienka ankety oceniť vynikajúcich lektorov, koučov a prínosné rozvojové programy. Veľmi si vážim túto možnosť byť súčasťou odbornej poroty a verím, že spoločne vyberieme najlepších z najlepších.

profilová fotka

Head of HR, Dexfinity

Martin Resutík

profilová fotka

Mám takmer 20 rokov skúseností z oblasti riadenia ľudských zdrojov. Najprv ako konzultant so zameraním na executive recruitment a headhunting, neskôr ako HR manažér pre medzinárodné spoločnosti, niekoľko rokov aj s presahom na regionálnu úroveň a riadenie HR vo viacerých európskych krajinách. Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov patria dlhodobo do mojej agendy, či už priamo alebo nepriamo. Môj vzťah k tejto oblasti sa budoval a prehlboval postupne so získavaním skúseností a porozumenia k potrebám organizácií a zamestnancov. Za podstatné považujem, aby potrebu rozvoja ľudských zdrojov cítil a presadzoval najvyšší manažment, vtedy je organizácia otvorená aj ambicióznejším rozvojovým projektom, ktoré ju následne vedia na trhu odlíšiť od konkurencie.

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Okrem toho, že to považujem za veľkú poctu, je to pre mňa osobne aj príležitosť dozvedieť sa detailne o tých najlepších L&D projektoch na Slovensku. To je veľkým prínosom pre môj osobný Learning & Development.

profilová fotka

Vedúca oddelenia ľudských zdrojov, Hlavné mesto

Martina Rothova

profilová fotka

Absolvovala som štúdium medzinárodného obchodu na Univerzite Viedeň, pričom som sa počas štúdia začala venovať téme náboru a ľudským zdrojom, v ktorej aktívne pôsobím dodnes. Svoju profesionálnu kariéru som začala vo Viedni v medzinárodnej firme zaoberajúcej sa vyhľadávaním kľúčových pracovníkov najmä v odvetí IT a automobilového priemyslu. Neskôr som sa presunula do konkurenčnej spoločnosti, kde som postupom času viedla medzinárodný tím kolegov a projektové vedenie pre nadnárodných klientov.

Od roku 2016 som začala spolupracovať s organizáciou LEAF, kde som mimo iného zastrešovala nábor, výber, agendu ľudských zdrojov ako aj tému HR branding. Počas roku 2019 som viedla tím HR poradcov zodpovedných za proces výberu členov predstavenstiev do mestských podnikov – proces ako taký bol viackrát ocenení ako vysoko transparentný a je snaha o jeho implementáciu vo verejnej a štátnej správe. Od roku 2020 som prevzala funkciu vedúcej oddelenia ľudských zdrojov pre Hlavné mesto SR, kde so svojím skvelým tímom pôsobím dodnes.

„Ak sa ti nepáči kde si, pohni sa, nie si strom.“
- Jim Rohn

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Táto anketa pre mňa spája možnosť sledovať najnovšie trendy v oblasti vzdelávania a zároveň budovať vzťahy s kolegami v danej oblasti. Vzdelávanie a rozvoj sú témy dôležité pre každého z nás a komunita okolo Learning and Development Awards spája skvelých ľudí s nadšením pre túto oblasť. Sledujem anketu od jej začiatku a som každý rok pozitívne prekvapená množstvom talentovaných ľudí a výnimočných programov.

profilová fotka

Head of Trainings, Slovak Telekom a.s.

Monika Viskupič

profilová fotka

Mám 14 rokov skúseností v oblasti rozvoja a vzdelávania. Začínala som svoju kariéru ako kouč na kontaktnom centre mobilného operátora. Od začiatku verím vízii, že pre rozvoj celej spoločnosti je nevyhnutné venovať sa ľuďom, ich potrebám a potenciálu. V každom jednotlivcovi je možné objaviť jedinečné predispozície, ktoré pri starostlivom sprevádzaní skúseného lektora či kouča prinášajú možnosť profesijnej či osobnostnej sebarealizácie. Vo svojej práci som sa venovala rozvoju z viacerých perspektív. Absolvovala som terapeutický výcvik a pôsobila som ako psychológ. Dnes pracujem v spoločnosti Slovak Telekom ako manažér tréningového oddelenia, kde spolu s mojim tímom trénerov realizujeme vzdelávacie a rozvojové programy pre kolegov v prvej línii. Venujeme sa aj našim líniovým manažérom a ich tréningovým potrebám.

„Because people matter...“

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Oslovil ma cieľ ankety, ktorým je a teraz citujem „spájať odborníkov aj laikov s víziou rozvíjať vedomosti a zručnosti iných, pomáhať zefektívniť ich prácu, zlepšiť schopnosti, dostať na povrch silné stránky a odstrániť bariéry, ktoré bránia ich vývoju.“ Je mi cťou byť súčasťou aktivity, ktorá má primárne vyjadriť vďaku a podporu týmto ľuďom za to, že sprevádzajú jednotlivcov a firmy cestou k úspechu, spokojnosti a sebarealizácii.

profilová fotka

People & Culture Director, Lyreco

Petra Májová

profilová fotka

V oblasti HR sa pohybujem 20 rokov – od študentských začiatkov, kedy som mala možnosť zažívať kvalitnú HR-inu a zároveň silu dobrej firemnej kultúry v spoločnosti Unilever, po môjho dlhoročného zamestnávateľa – francúzsku spoločnosť Lyreco, kde pracujem posledných 15 rokov. Vďaka tomu som mala možnosť byť pri zrode a následnom dynamickom rozvoji pobočky, v ktorej dnes pracuje 340 ľudí, a kde ľudia a kultúra sú top prioritou.

K dobrej kultúre nesporne patrí aj kvalitné vzdelávanie, preto som veľmi rada, že mám popri iných aktivitách možnosť venovať sa v rámci môjho zamestnania aj tejto mne srdcu veľmi blízkej oblasti.

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Celoživotné vzdelávanie považujem za kľúčové pre aktívny život a posúvanie sa vpred, preto je oblasť L&D jednou z top HR oblastí, ktorá je pre mňa nie len prácou, ale i záľubou.

V minulých ročníkoch boli víťazmi ankety minimálne dve osoby, s ktorými som spolupracovala, a ktoré z môjho pohľadu skutočne sú top odborníkmi vo svojej oblasti, a teda moja dôvera voči výsledkom tejto ankety je vysoká. Pozvanie do poroty ma potešilo a bude mi cťou môcť spoznať a podieľať sa na výbere ďalších skvelých „vzdelávačov“.

profilová fotka

HR Director, Západoslovenská energetika, a.s.

Silvia Truchanová

profilová fotka

Mám 20 rokov skúseností v oblasti manažmentu a ľudských zdrojov. Pôsobila som v rôznych sektoroch ako líniový manažér, lektor i manažér vzdelávania a rozvoja i ako HR manažér. Rozvoj jednotlivcov je základom rozvoja organizácií, ktoré sú natoľko úspešné, nakoľko rozvíjajú potenciál svojich ľudí. Preto považujem vzdelávanie a rozvoj za kľúčovú oblasť v organizáciách. V súčasnosti pracujem ako HR Director v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s kde zodpovedám za všetky oblasti ľudských zdrojov vo všetkých spoločnostiach tvoriacich  skupinu ZSE. Keďže na svojej kariérnej ceste som začínala práve v oblasti vzdelávania a rozvoja, i na ďalej, hoci mám dnes už širšiu zodpovednosť, je stále táto oblasť mojou „srdcovkou“.

„Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“
- Dalajláma

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Je pre mňa cťou, že sa môžem stať súčasťou poroty a zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a rozvoja v ankete, ktorá oceňuje tých najlepších profesionálov v tejto oblasti. Je to vynikajúca platforma na prepájanie a zdieľanie skúseností a zároveň stimul pre ďalší rast pre profesionálov v oblasti vzdelávania a rozvoja.

profilová fotka

HR Director, Union poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Tatiana Sýkorová

profilová fotka

V oblasti ľudských zdrojov pôsobím 15 rokov, či už ako konzultant alebo ako interný HR človek. Spoločnosť, ktorých zamestnanci do práce chodia radi, má väčšiu šancu na úspech. Som rada, že som mohla pracovať a aj pracujem v prostredí, kde zamestnanci sú na prvom mieste. V Union poisťovni a Union zdravotnej poisťovni je našim zámerom mať ľudí, ktorí majú firmu a svoju prácu radi, majú záujem o dianie vo firme a o svoj rozvoj. Teší ma, že spolu s HR tímom realizujeme projekty, ktoré toto všetko podporujú.

„Kto chce, hľadá spôsob. Kto nechce, hľadá dôvod.“
– František Vláčil

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Rozvoj ľudí je dôležitá téma. Rýchlosť doby, vývoj nových technológií si vyžaduje nie len technické zručnosti, ale aj správne mentálne nastavenie, schopnosť pracovať s množstvom informácií a aj ich spracovávať. Veľa od seba očakávame, veľa od nás očakáva okolie, zamestnávateľ. Zachovať si rovnováhu medzi množstvom, rýchlosťou a relaxom je náročné. Preto považujem rozvojové programy vo firmách za veľmi dôležité, obzvlášť v dnešnej dobe. Mať možnosť byť v porote je pre mňa česť a veľmi si vážim dôveru od organizátorov. Spoznať rozvojové programy bližšie a ukázať ich verejnosti je fantastická aktivita zo strany organizátorov tejto ankety.

profilová fotka

Senior koučka, trénerka, mentorka a supervízorka koučov

Zlatica Mária Stubbs

Odborný poradca za SAKO pre kategóriu KOUČ ROKA
profilová fotka

Mám 20 rokov skúseností v manažérskych pozíciách v zahraničí a na Slovensku. Ako riaditeľka závodu v Trnave v r. 2005 som využívala koučing ako štýl manažmentu. Som zakladajúca členka SAKO – slovenskej asociácie koučov a slovenskej pobočky ICF. Pracujem už 15 rokov ako profesionálny kouč a zameriavam sa na individuálne a tímové koučovanie podnikateľov a manažérov. Organizujem workshopy koučovacích zručností pre manažérov a som odborným garantom a lektorom 90 hodinového kurzu pre manažérov a interných koučov - “Koučovanie na pracovisku”, akreditovaného ICF medzinárodnou federáciou koučovania.

Koučovanie na pracovisku je moja srdcovka. Na mojich kurzoch využívam koučovací prístup, verím v úžasný potenciál, ktorý sa v ľuďoch skrýva a čakám na jeho objavenie. Aktívne podporujem manažérov vo vytváraní a budovaní koučovacej kultúry vo svojich firmách.

profilová fotka

Lektorka, autorka tréningov a spolumajiteľka vzdelávacej spoločnosti StepChange

Katarína Kovalčíková

profilová fotka

Pred 10 rokmi som absolvovala tréning, ktorý mnou za dva dni zatriasol ako nič iné dovtedy.

Odvtedy viem, že vzdelávanie, kurzy, školenia, workshopy, tréningy majú potenciál priniesť veľké zmeny do životov ľudí. A presne tak sa ich snažím robiť – aby mali váhu, zmysel, dušu.

Vytváram tréningové programy, ktoré sú, podľa našich klientov, ako z inej planéty.  Baví ma to. A mám kolegov, ktorí to robia minimálne tak radi ako ja.

Medzi naše najobľúbenejšie tréningy patrí SpeakUP – silnyrecnik.sk. Je to rečnícky tréning, na ktorom sa neškolia bežné prezentačné zručnosti, ale kde sa ľudia reálne menia na silnejších rečníkov (a stávajú sa trochu viac sami sebou, a to nie len na pódiu).

V roku 2019 som vyhrala ocenenie Learning & Development Awards ako Lektorka roka.

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Minulý rok som bola ocenená ako Lektorka roka ja. Bola to pre mňa tak úžasná skúsenosť, že mám chuť prispieť a dopriať tento zážitok zas ďalším ľuďom.

profilová fotka

Head of People & Organization Novartis Slovakia

Petra Fürbecková

profilová fotka

Rozvoj ľudí a organizácie ma dlhodobo napĺňa vďaka svojej neuveriteľnej rôznorodosti. Či už sa pozeráme na budúcnosť organizácie, ktorú podporujeme, alebo ľudí vrátane členov našich HR tímov, ktorým pomáhame rozvinúť ich potenciál a nájsť pre seba to najlepšie uplatnenie, práca v oblasti ľudských zdojov je stále sa meniaca oblasť, ktorá si vyžaduje náš neustály profesionálny a osobnostný rozvoj a rast.

Väčšinu svojej profesionálnej kariéry som pracovala v technologických spoločnostiach. Od roku 2017 pôsobím vo farmaceutickej spoločnosti Novartis na pozícii Head of People & Organization. Vo svojej práci využívam nadobudnuté psychologické vzdelanie a koučingový prístup a mojou najobľúbenejšou oblasťou HR je rozvoj talentov a tímov.

“The privilege of a lifetime is to become who you truly are.”
– C.G. Jung

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Veľmi si vážim Vaše pozvanie do poroty ankety. Oblasť rozvoja a vzdelávania je mi veľmi blízka. Rada spoznávam talentovaných ľudí a nové riešenia v oblasti rozvoja a vzdelávania a verím, že táto anketa prispieva k šíreniu inovatívnych prístupov a myšlienok v rámci HR a biznis komunity.

profilová fotka

Vedúci personálneho rozvoja Volkswagen Slovakia, a.s.

Tomáš Polaščin

profilová fotka

Pre Volkswagen Slovakia a.s. pracujem 22 rokov. Pôsobil som na rôznych stupňoch riadenia vo viacerých oblastiach od výroby, zabezpečenia kvality, výrobných technológii až po HR.

Aktuálne vediem oddelenie personálneho rozvoja. Zaujíma ma holistický prístup k vzdelávaniu vo výrobnej spoločnosti ako aj rozvoj firemnej kultúry a hodnôt. Aktívne sa zapájam do externých aktivít ako je riadenie vzdelávacej komisie ZAP a APZD, členstvo v krajskej rade pre OVP a rade zamestnávateľov pre SDV.

When nothing goes right, go left.

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Anketa Learning & Development Awards ma zaujala myšlienkou nájsť, zviditeľniť a oceniť talenty v oblasti vzdelávania. Rozhodne však aj odbornou porotou, zloženou zo skúsených porotcov z rôznych oblastí HR.

profilová fotka

Externý kouč, facilitátor, tréner a konzultant

Boris Dobiš

profilová fotka

S takmer 20 ročnými skúsenosťami s prácou v globálnom korporátnom prostredí v oblasti predaja ako na Slovensku, tak i v zahraničí, som sa v roku 2005 začal venovať konzultačným a tréningovým aktivitám, ktoré ma veľmi rýchlo priviedli k práci s mäkkými zručnosťami.

Zo všetkých ma najviac zaujal koučovací prístup, pretože práve koučing človeku umožňuje rozvinúť svoj potenciál na základe sebauvedomenia, zamerania sa tým správnym – užitočným smerom využívajúc silu svojich vlastných myšlienok a nápadov.

V súčasnosti pracujem pod hlavičkou svojej vlastnej spoločnosti YPnet, s.r.o. ako externý kouč, facilitátor, tréner a konzultant a zameriavam sa predovšetkým na problematiku leadershipu. Pri realizácii komplexných zadaní rád spolupracujem s lokálnymi kolegami, ako aj s medzinárodnými spoločnosťami realizujúcimi svoje projekty na Slovensku a v Českej republike.

Aktívne sa angažujem v Medzinárodnej Federácii Koučingu (ICF – International Coaching Federation) v rámci jej Slovenskej pobočky a taktiež i v globálnych štruktúrach ICF.

“Don't follow the crowd, let the crowd follow you.”
- Margaret Thatcher

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Rád nadväzujem na už osvedčenú spoluprácu s Learning & Development Awards z predošlých rokov a je pre mňa cťou prispievať k rastu a ďalšiemu rozvoju tohto podujatia.

A to všetko samozrejme so zreteľom na podporu profesionálnych koučov a koučingu ako plnohodnotnej profesie.