Dobrý skutok

S anketou Learning & Development Awards sa každoročne spája aj dobrý skutok. Tento krát sme sa rozhodli poskytnúť pomocnú ruku komunitnému centru s cieľom spríjemniť a aspoň malou troškou pomôcť seniorom, z iných krajín, integrovať sa do svojich nových komunít.

S utečeneckou vlnou z Ukrajiny k nám prišlo aj veľa seniorov. Mnohí z nich u nás zostali, keďže sme im blízki jazykom aj mentalitou. Potreby seniorov, z hľadiska integrácie, sú odlišné od potrieb iných vekových kategórií. Nemajú už toľko možností zaradiť sa do pracovného procesu a tam nadviazať nové priateľstvá. Okrem toho sú pri nadväzovaní nových známostí opatrnejší. O to viac ale potrebujú nájsť miesto, kde sa môžu stretávať, kde im poradia s technickými problémami a kde sa naučia základy hovorovej slovenčiny pre každodenné situácie.

A presne takýto projekt sa podarilo zrealizovať v novovzniknutom Komunitnom centre na Gunduličovej ulici v Bratislave (pod záštitou Equita o.z.). Seniori (nielen z Ukrajiny) sa v malých skupinách, podľa úrovne znalostí, venujú bežnej hovorovej komunikácii v slovenskom jazyku. Podľa ich potrieb a záujmu sa pre nich organizujú rôzne odborné diskusie (v prípade potreby tlmočené), je im poskytnutá technická pomoc a poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti. Stretávajú sa pri ručných prácach, navštevujú kultúrne pamiatky a cez exkurzie spoznávajú Slovensko. Najdôležitejšie ale je, že sa týchto aktivít zúčastňujú aj pozvaní slovenskí seniori, ktorí ich zase na oplátku, pozývajú seniorov na svoje akcie.

Foto: Seniori z komunitného centra

A my len dúfame, že aj vďaka našej podpore vzniknú nové priateľstvá, ktoré im pomôžu prekonať smútok za rodnou krajinou.

To najcennejšie pre týchto ľudí je čas, ktorý im môžeme spoločne venovať a preto sme sa rozhodli zabezpečiť pre nich hravé no zmysluplné letné teambuildingy kde si budú môcť v bezpečnom prostredí precvičovať nie len slovenčinu ale aj svoje soft skills