Learning &
Deve­lop­ment Awards

4. ročník udeľovania cien pre profesionálov v oblasti vzdelávania a rozvoja je, vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID-19, presunutý
Viac info

Posledné 3 roky platforma Learning & Development Awards vytvárala priestor pre spoznávanie sa a vzájomnú inšpiráciu. Spoločne sme spájali komunitu a uvedomovali si aké dôležité je o kvalite nie len hovoriť, ale ju aj oceniť.

V porote Learning & Development Awards sa spolu stretlo už viac ako 40 profesionálov. Do ankety sa zapojilo cez 100 lektorov a firmy predstavili viac ako 70 jedinečných vzdelávacích programov. Galavečer bol len vyvrcholením každoročného úsilia poroty oceniť tých najinšpiratívnejších. Po 3 krásnych rokoch však je, vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID 19, štvrtý ročník Learning & Development Awards pozastavený.

Ďalší ročník Learning & Development Awards pripravujeme pre Vás na rok 2021. Ďakujeme za podporu – spolu to zvládneme.

Zámer ankety

čo chceme anketou docieliť

Zviditeľniť profesionálov
v oblasti vzdelávania a koučingu

Vytvoriť povedomie o komunite lektorov a koučov a jej prínose pre biznis prostredie

Oceniť prínos trénerov, lektorov a koučov v oblasti vzdelávania a rozvoja na Slovensku

O ankete

Cieľom ankety je oceniť profesionálov v oblasti vzdelávania a rozvoja. Našim zámerom je budovať tradíciu a aj prostredníctvom tohto ocenenia zviditeľniť a podporiť komunitu lektorov, koučov a ďalších odborníkov v oblasti vzdelávania a rozvoja dospelých na Slovensku.

V ankete máme tri rovnocenné kategórie: LEKTOR ROKA, KOUČ ROKA a SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ/ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA. Víťaza v jednotlivých kategóriách vyberá nezávislá porota, ktorá je zložená zo skúsených odborníkov v oblasti vzdelávania a rozvoja.

Viac informácií