Právne pod­mien­ky

Cieľ ankety

Cieľom ankety je na základe hlasovania vybrať víťazov v troch kategóriách: LEKTOR ROKA, KOUČ ROKA a SOFT SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ/ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA

Organizátor súťaže

Developium s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava

IČO: 44392966
DIČ: 2022681023
IČ DPH: SK2022681023

Bankové spojenie Tatra banka a.s., číslo účtu 2926888401/1100.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele Sro vo vložke č. 54401/B.

Dohoda o zabezpečení dát a ochrane osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Developium s.r.o. so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 44 392 966 (ďalej len "organizátor") prehlasuje, že vykonala všetky možné bezpečnostné opatrenia, aby zaistila ochranu Vami predkladaných a poskytnutých dát. Organizátor však výslovne upozorňuje, že nemôže 100% garantovať zabezpečenie týchto dát proti hackerom, zlyhaniu systému alebo ostatným útokom.

Potvrdením tohto dojednania a odoslaním dát prostredníctvom tohto systému udeľujete Organizátorovi právo na využívanie a publikáciu informácií z tejto súťaže, vrátane mien a fotografií výhercov, a to bez ďalšieho súhlasu účastníka a bez finančných náhrad.

Nominovaní do súťaže a finalisti súťaže udeľujú Organizátorovi súhlas so zaradením do databázy organizátora súťaže na dobu neurčitú s cieľom e-mailovej komunikácie po vyhodnotení súťaže, zasielania výhier, vypracovania interných analýz a v prípade výhry so zverejnením svojho mena, priezviska na internetovej stránke www.ldawards.sk.

2. Zodpovednosť za zabezpečenie presnosti Vami poskytovaných dát

Organizátor prehlasuje, že robí všetky potrebné kroky tak, aby s dátami, ktoré poskytnete, bolo zaobchádzané presným a správnym spôsobom.

3. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke

Vyplnenie svojich údajov prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej stránke sú spracovávané za účelom ankety Learning & Development Awards.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie informácií o nominovaných. Organizátor na základe súhlasu Dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnený Osobné údaje uvedené v dotazníku Dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť odbornej komisii a partnerom súťaže.

Osobné údaje uvedené vo formulári Dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú Obchodným partnerom v rámci počítačovej siete internet prostredníctvom Internetovej stránky.

Zhromažďované dáta prostredníctvom online formulára zahŕňajú: minimálne kontaktné údaje (e-mail a telefón), meno, priezvisko, nepovinné údaje ako názov spoločnosti a pracovnej pozície. Uvedenie ďalších údajov do formulára je na výlučnom rozhodnutí Dotknutej osoby. Organizátor uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Organizátor v žiadnom prípade nepožaduje od Dotknutej osoby ouvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov.

4. Právna doložka

Organizátor prehlasuje, že informácie obsiahnuté na týchto stránkach považuje za presné a úplné pre dosiahnutie účelu správneho a úplného vyhodnotenia zadaných dát. Spoločnosť však nezodpovedá za následky ani prípadnú škodu spôsobenú využitím týchto informácií k iným účelom.

Organizátor nezodpovedá za presnosť Vami zadaných dát do systému.

Organizátor nezodpovedá za následky ani prípadnú škodu spôsobenú a vyplývajúcu z nedostupnosti týchto stránok či z nemožnosti použitia akéhokoľvek materiálu na nich obsiahnutom, vrátane straty dát, ušlého zisku, atď.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť obsah týchto stránok.

5. Odkazy na internetové stránky tretích osôb

Organizátor nenesie zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích osôb, ktorých odkazy sú umiestnené na týchto stránkach. Organizátor využíva pre získavanie dát službu spoločnosti TYPEFORM S.L. ktorá poskytuje prostredie online dotazníka. Viac na https://admin.typeform.com/to/dwk6gt

6. Ochrana osobných údajov

Potvrdením tejto dohody a odoslaním osobných údajov prostredníctvom tohto dotazníka udeľujete Organizátorovi ako správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom Zákonom č. 122/2013 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 84/2014 Z. z., o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas je udelený na dobu neurčitú pre vyhodnotenie údajov a spracovania výstupov ankety Learning & Development Awards, najdlhšie však na dobu 1 kalendárneho roku. Osobné údaje budú spracované za účelom vyhodnotenia Vami zadaných dát do dotazníka a vytvorenia reportov o hlasovaní. Máte právo zistiť na adrese správcu, aké osobné údaje sú o Vás spracovávané, ďalej máte právo na opravu Vašich osobných údajov. Máte právo na podanie vysvetlenia správcom, ak si myslíte, že osobné údaje sú spracované v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo ak sú spracovávané v rozpore so zákonom. Máte právo na odstránenie tohto stavu.

7. Súhlas s touto dohodou

Potvrdením tejto dohody vyslovujete súhlas so všetkými podmienkami používania systému uvedenými vyššie.

Používanie súborov cookies

V súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciách by sme Vás radi upozornili, že náš web www.ldawards.sk používa cookies.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

Ak budete pokračovať v prehliadaní stránky www.ldawards.sk, považujeme to za Vás súhlas s ukladaním cookies do Vášho zariadenia. Ak s ukladaním cookies nesúhlasíte, prejdite prosím do nastavenia Vášho prehliadača a vypnite ukladanie cookies.

1. Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

2. Ako používame súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Webstránky môžu používať aj cookies tretích strán, napríklad pre zobrazovanie relevantnej reklamy návštevníkovi (napr. Google).

3. Ako kontrolovať súbory cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke https://www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

4. Ako odmietnuť používanie súborov cookies

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.