Finalisti a finalistky ankety Learning & Development Awards 2023

Kategória Lektor/ka Roka

profilová fotka

Zuzana Čmelíková Víťazka kategórie

Zuzana Čmelíková sa už viac ako 20 rokov profesionálne venuje lektorskej a trénerskej činnosti, v rámci ktorej sa venuje najmä týmto oblastiam: diagnostika a tvorba organizačnej kultúry, etický leadership, leadership development, self-management, reziliencia, stres manažment, manažment času, manažérske tréningy a tréningy soft-skills.

Zuzana má ukončený 3. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore humánny manažment na Univerzite Mateja Bela a úspešne absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville.

V roku 2020 získala certifikáciu na University of Pennsylvania v špecializácii Pozitívna psychológia a reziliencia, priamo od tvorcov tohto konceptu.

Zuzaninou najväčšou vášňou je leadership, etika a reziliencia, a aj preto v roku 2017 vytvorila platformu www.reziliencia.sk na šírenie osvety v oblasti budovania osobnej, tímovej a firemnej reziliencie.

profilová fotka

Ivana Miklovič

Ivana Miklovič pôsobí ako lektorka už viac ako dvadsať rokov. Do jej portfólia patria tréningy z oblasti osobnostného rozvoja a manažérskych zručností. Je autorkou publikácie Lektorské zručnosti – Sprievodca pre začínajúcich lektorov, Hodnotiace rozhovory – Ako viesť výživné a zmysluplné rozhovory, pomôcky Adverzity manažment kartičky - 80 techník na budovanie mentálnej odolnosti, ako aj niekoľkých e-bookov.

Účastníci ju často oceňujú za jej odbornosť, inovatívny prístup k školeniam, ľudský, chápavý prístup k účastníkom, pripravenosť a profesionálne odvedenie svojej práce. Okrem lektorskej činnosti sa venuje koučingu a konzultačnej činnosti.

Práca je jej koníčkom. Miluje rozhovory so zaujímavými ľuďmi, rada cestuje, číta knihy a vo voľnom čase vytvára šperky z minerálov. Ak má kúsok voľna, píše na web rôzne blogy, či zamyslenia a častokrát jej ľudia spätne píšu, že im tieto myšlienky pomohli pri zvládaní rôznych situácií. Je mamou dvoch detí a rodina predstavuje pre ňu jeden z cenných pilierov a zdrojov radosti v jej živote. A možno by to na Ivanu niekto nepovedal, ale má rada výzvy, a preto ju môžete niekedy stretnúť na Spartan Race či Ceste Hrdinov.

profilová fotka

Jakub Kobela

Jakub Kobela je lektor, facilitátor a tréner kritického myslenia. Je špecialistom na tréning argumentácie a zvládania náročných konverzácií v Akadémii kritického myslenia. Tréningu kritického myslenia sa venuje 13 rokov a jeho tréningmi prešli desiatky firiem, verejných inštitúcií, NGOs a škôl.. Venuje sa najmä témam argumentačných stratégií, hraníc ľudskej racionality, náročných konverzácií a umenia komunikačnej reakcie.

Vyštudoval sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Bol členom vedenia a metodikom Slovenskej debatnej asociácie. Tvoril vzdelávacie moduly v oblasti kritického myslenia pre vzdelávacie organizácie zo 17 európskych krajín. Venoval sa tiež politickej stratégii a marketingu, viedol komunikáciu samosprávneho kraja.

Dnes skúsenosti a poznatky využíva pri tvorbe metodiky a produktov Akadémie kritického myslenia a zároveň sa venuje vzdelávaniu kritického myslenia na základných aj stredných školách. Zároveň je autorom pracovných zošitov Kritické myslenie, ktoré sú zamerané na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť, najmä na čítanie s porozumením a vyhodnocovanie dôležitých myšlienok a komunikovanie vlastných myšlienok presvedčivo a zrozumiteľne. Pracovný zošit Kritické myslenie je prvou a aktuálne jedinou ucelenou edukačnou publikáciou svojho druhu pre školy a laickú verejnosť na Slovensku.

Kategória Kouč/ka Roka

profilová fotka

Ivana Havranová Víťazka kategórie

Ivana Havranová je profesionálna koučka PCC (ICF), mentorka, trénerka Dobrého Lídershipu v Expertklub Univerzite, mentorka koučov a zároveň je členkou Slovenskej asociácie koučov (SAKO). Ivana Havranová získala odborné certifikácie PCC (ICF), Akreditovaný kouč, Rekvalifikácia kouča, Tímový koučing a Certifikát ACC (ICF).

Vďaka vlastným bohatým skúsenostiam má jasno v procesoch, ktoré sú pre podnikanie a vedenie tímu nevyhnutné. Správnymi otázkami vie klienta priviesť k riešeniu problému, ale aj poriadne do hĺbky prežívania. Koučovací prístup nie len používa a učí, ale žije každý deň.

„Som taký rojko. Myslím, že ľudia sú skvelí. Len o tom často nevedia. Baví ma podnecovať potenciál, hovoriť priamo a rozvíjať talent.“

profilová fotka

Andrea Profantová

Andrea Profantová je profesionálna koučka (ICF PCC, SAKo MKcS), konzultantka a mentorka v oblasti leadershipu, angažovanosti a agilného prístupu, autorka a lektorka uceleného 125-hodinového kurzu koučovania a nadstavbových programov Dynamika koučovania a Transformačné koučovanie Za zrkadlom a ICF mentorka koučov.

Od roku 2011 sa venuje rozvoju firiem a manažérov, ich potenciálu, možností a strategických výhod a v posledných piatich rokoch intenzívne aj téme angažovanosti a jej zvyšovaniu, téme nových generácií a agilnému riadeniu.

Čomu sa Andrea tiež venuje je konzultovanie a biznis mentoring so zameraním na efektivitu, procesné a strategické riadenie, firemnú kultúru a riadenie zmien s ohľadom na zvyšovanie zapojenia a angažovanosti zamestnancov.

Andrea považuje koučing za univerzálny nástroj, ak je na druhej strane človek, ktorý sa chce posúvať. Rada pracuje s ľuďmi, ktorí hľadajú fungujúce riešenia a pracujú na sebe a svojom rozvoji. Inšpiruje sa inými uhlami pohľadu, inakosťou a pre klientov, aj spolu s nimi, tvorí nové prístupy podporujúce rast a udržateľnosť.

profilová fotka

Viera Tatayová

Viera Tatayová je profesionálna koučka, lektorka Koučovacieho výcviku a Biznis koučovania so zameraním na riešenie, ICF mentorka pre koučov a koučujúcich lídrov a kurátorka SAKONFERENCIE. Spolupracuje na projektoch ako EDUkačka o koučingu, SF abeceda, Koučovacie kompetencie ICF v praxi a Koučovacie jednohubky. Zároveň je členkou predsedníctva SAKo.

Vierka je verná solution focused prístupu a ako sama hovorí: „Koučujem s lídrami, aby žiaden nezostal na svoje výzvy sám. Rozvíjam koučovací leadership a kultúru vo firmách, aby sa koučovanie skutočne žilo. Mentorujem, aby profesionalita koučovania a sebaistota koučov a koučujúcich manažérov rástla.“

Kategória Soft-skill firemný vzdelávací / rozvojový program Roka

logo

Vzdelávanie a rozvoj lektorov angličtiny
The Bridge Víťaz kategórie

Program jazykovej školy The Bridge je zameraný na rozvoj jednotlivcov – lektorov angličtiny - s cieľom zvýšiť kvalitu výučby, a teda má merateľné dopady aj na rast biznisu.

Program je aktívny od roku 2016 a najväčšou výzvou programu bola jednoznačne práca s motiváciou lektorov a ich osobnou angažovanosťou. Ich spätné väzby od študentov boli veľmi dobré, a teda potreba u lektorov zlepšovať sa - bola slabá. Mali pocit, že oni už výborní sú a to im stačí.

Podarilo sa im to však prelomiť cez prácu so skupinou v izolovanom prostredí v kombinácií so vzormi. Využili ľudskú potrebu „zapadnúť“ a prirodzene nasledovať vzor. V spolupráci s 2 kolegami zo zahraničia, ktorí sa venujú rozvoju lektorov pripravili týždenný pobyt na Zaježovej a následne naň nadviazali vzdelávací program počas celého roka.

Postupne od začiatku začala angažovanosť jednotlivých lektorov rásť, okrem toho aj frekvencia stretnutí a pribudol aj príspevok na vzdelávanie. O tom, čo lektorom vyhovuje a čo by mohli autori programu robiť lepšie sa rozprávajú na evaluačných pohovoroch každý rok. Návrhy a podnety priebežne zapracovávajú do programu, čo ešte viac zvyšuje angažovanosť.

logo

The Henkel People Pods
Henkel Slovensko

V spoločnosti Henkel Slovensko veria, že každý zamestnanec je „pilot svojho rozvoja“ a týmto spôsobom k vzdelávaniu a rozvoju aj pristupujú.

Program Henkel People Pods je výnimočný najmä v tom, že je vyvinutý od zamestnancov pre zamestnancov. Vízia programu bola jednoduchá - vytvoriť priestor pre otvorenú komunikáciu, zdieľanie skúseností a spoluprácu medzi zamestnancami. Henkel People Pods nie je len o rozvoji zamestnancov, ale aj o budovaní komunity, kde každý má priestor a príležitosť prispieť k rastu a úspechu celej organizácie.

Vďaka programu sa skupiny zamestnancov na podobných pozíciách z rôznych oddelení môžu prihlásiť na konkrétny "Pod" za účelom zdieľania si skúseností a pohľadov na vopred stanovené témy. Každý „Pod“ má svojho facilitátora , ktorým je spravidla kolega z HR alebo procesný manažér. Zamestnanci majú možnosť sa prihlásiť na tému, alebo témy, ktoré sú im blízke a s ktorými sa v každodennej práci stretávajú. Témy pre jednotlivé „Pody“ vyberajú zamestnanci pravidelne v ankete.

Za posledné dva roky mal program celkovo 19 Henkel People Podov s 225 účastníkmi.

Vďaka programu zažili zamestnanci čaro "social learningu", prepojenie s rôznymi oddeleniami za účelom best-practice sharingu, inovatívny prístup k "knowledge sharingu", budovanie komunity, zefektívnenie komunikačných zručností a prepojenie kariérneho a osobného rozvoja. Program Henkel People Pods úspešne pokračuje aj v roku 2024.

logo

Manažérska akadémia
Všeobecná zdravotná poisťovňa

Firemný vzdelávací program Manažérska Akadémia vznikol ako reakcia na nedostatok systematického vzdelávania manažérov v rámci štátnej sféry a zároveň aj ako reakcia na absenciu spoločného priestoru na prepájanie sa a neustály tlak na líderské kompetencie manažérov.

Preto sa Oddelenie pre rozvoj zamestnancov rozhodlo vytvoriť koncept Manažérskej akadémie, ktorej cieľom bola systematická podpora manažérov v súlade s novou firemnou kultúrou aj strategickým smerovaním a príprava manažérov na zmeny v internom prostredí spoločnosti i na externom trhu s dôrazom na rozvoj aktuálnych kľúčových kompetencií a zručností moderných lídrov. A v neposlednom rade cieľom bolo vďaka kvalitným a uvedomelým lídrom zabezpečiť spokojné a efektívne fungujúce tímy.

S rozsahom 18 mesiacov a účasťou na dobrovoľnej báze, program ponúka široké spektrum aktivít, vrátane školení, koučingu a práce na strategických projektoch. Zároveň vytvára priestor na spätnú väzbu a zdieľanie skúseností medzi účastníkmi.

Spočiatku program čakali výzvy ohľadom dostatočnej motivácie manažérov, ich časovej vyťaženosti či vôbec ochoty prijať novinky a súvisiace kulturálne zmeny v oblasti leadershipu.

Avšak podarilo sa aj napriek výzvam nadizajnovať a spustiť „živý organizmus“, ktorý je dnes prvým a jediným v spomínanom rozsahu a intenzite vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.