Kouč Roka

Kouč Roka je kategória ankety Learning & Development Awards, ktorej cieľom je poukázať a oceniť pozitívne prínosy, ktoré poskytuje náročná práca koučov celej spoločnosti. Za kouča sa považuje osoba, ktorá sa aktívne venuje koučingu a vykonáva koučing. Úlohou kouča je sprevádzať svojich klientov na ceste rozvoja osobnosti a uvoľňovaní potenciálu či už jednotlivcov, ale aj tímov dospelých ľudí. Pomáhajú jednotlivcom, ktorí sa rozhodli vykonať pozitívnu zmenu v osobnom či pracovnom živote pri rýchlejšom a efektívnejšom dosahovaní ich cieľov a prekonávaní prekážok, ktoré stoja medzi ich klientom a cieľom, ktorý si stanovil. Úlohou kouča nie je dávať klientom rady do života, ale naviesť ich na správnu cestu, aby boli schopní si s danými situáciami poradiť sami.

Vybraní kouči sa predstavia pred odbornou komisiou, ktorej členovia sa každý rok menia a ktorá zabezpečuje objektivitu a profesionalitu výberu finalistov. Komisia posudzuje koučov podľa prísnych a komplexných kritérií, ktoré sa týkajú ich osobnosti, aplikovania zručností, publikácií, orientácie na výsledky, prinášaniu inovácií a podobne. V tejto kategórii nejde o to nazbierať čo najväčší počet koučov, ale nájsť a oceniť koučov, ktorí sú kvalitní a neboja sa predať sami seba.

Zistite viac o pravidlách a harmonograme celej ankety Learning & Development Awards.

Víťazi predošlých ročníkov

  • Klára Giertlová (2021)
  • Dalibor Bednařík (2019)
  • Eva Birčáková (2018)