Lektor Roka

Lektor Roka je kategória ankety Learning & Development Awards, ktorej cieľom je poukázať a oceniť pozitívne prínosy, ktoré poskytuje náročná práca lektorov celej spoločnosti. Za lektora sa považuje každý, kto aktívne vykonáva predmetnú lektorskú činnosť, teda je považovaný za odborníka v oblasti vzdelávania dospelých a vykonáva prax v oblasti soft skills vzdelávania na Slovensku. Vďaka odbornému poradenstvu, ktoré lektori poskytujú, je množstvo ich klientov schopných nájsť uspokojenie v ich pracovnom aj osobnom živote a osobnostne napredovať. Okrem už spomínaných vplyvov lektorskej práce, je úlohou lektora taktiež ovplyvniť správanie svojich klientov spoločensky žiadúcim smerom.

Vybraní lektori sa predstavia pred odbornou komisiou, ktorej členovia sa každý rok menia a ktorá zabezpečuje objektivitu a profesionalitu výberu finalistov. Komisia posudzuje lektorov podľa prísnych a komplexných kritérií, ktoré sa týkajú ich vplyvu na klientov, inovatívnosti, dosiahnutých výsledkov, cieľov a podobne. V tejto kategórii nejde o to nazbierať čo najväčší počet lektorov, ale nájsť a oceniť lektorov, ktorí sú naozaj kvalitní a neboja sa ísť s kožou na trh.

Zistite viac o pravidlách a harmonograme celej ankety Learning & Development Awards.

Víťazky predošlých ročníkov

  • Ľubica Takáčová (2021)
  • Katarína Kovalčíková (2019)
  • Olívia Hurbanová (2018)
  • Janette Motlová (2017)