Lektor roka 2017

Prezeráte si informácie o uplynulom ročníku ankety Lektor roka. Galavečer, na ktorom sme spoznali finalistov a ocenili víťazov prvého ročníka ankety, sa uskutočnil 15.2.2018. Ak si chcete pripomenúť úžasnú atmosféru, pripravili sme pre vás výber najkrajších momentov

Stovky nominácií. Desiatky lektorov. Hodiny rozhovorov a nespočítateľné množstvo podaní rúk. To všetko predchádzalo výberu finalistov úvodného ročníka ankety Lektor roka, a to v dvoch kategóriách: Lektor roka a Soft-skill firemný vzdelávací / rozvojový program roka.

Hľadanie tých najlepších z najlepších vyvrcholilo 15.2.2018, kedy boli počas slávnostného galavečera predstavení finalisti a ocenení víťazi. V kategórii Lektor roka 2017 si hlavnú cenu odniesla Janette Motlová a Soft-skill firemným vzdelávacím / rozvojovým programom roka sa stal program Budovanie kultúry zdravia a bezpečnosti v našej spoločnosti vo firme VSE Holding a.s. Počas vyhodnocovania boli ocenení aj profesne mladší lektori, ktorí svojou prácou zaujali ako odbornú porotu, tak aj širokú verenosť. V novovytvorenej kategórii Young Talents boli ocenení Eva Hruščová, Roman Hraška a Lucia Fogašová.

Hoci si ceny z galavečera nemohli odniesť všetci, zaručene si všetci odniesli krásne spomienky. Počas bohatého programu sme sa dozvedeli veľa nového nie len vďaka inšpirujúcim lektorom, ale taktiež vďaka dvom skvelým speakrom – Robertovi Rasmussenovi a Richardovi Justenhovenovi. Okrem toho sme sa veľa nasmiali, niekomu sa možno v oku zaleskla aj slza šťastia či dojatia, ale hlavne sme si všetci vytvorili nádherné zážitky. O tom svedčí aj veľmi pozitívny ohlas a spätná väzba od všetkých účastníkov, finalistov a hostí, ktorí sa ankety zúčastnili a z ktorých sa mnohí radi zúčastnia opäť.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na ankete Lektor roka 2017 podieľali a tešíme sa na Vás pri 2. ročníku!

Galavečer

Galavečer sa uskutočnil 15.2.2018 v hoteli Doubletree by Hilton a okrem odovzdávania ocenení pre víťazov ankety na ňom vystúpili aj dvaja výnimoční odborníci z oblasti vzdelávania.

profilová fotka

Robert Rasmussen

Robert Rasmussen, 13 rokov líder R&D oddelenia v LEGO EDUCATION, kde stál pri zrode najúspešnejšieho LEGO produktu všetkých čias – LEGO MINDSTORMS. Neskôr na čele spoločnosti Executive Discovery Ltd., ktorá vytvorila a spustila program LEGO SERIOUS PLAY (LSP). Robert v roli hlavného architekta metódy spolu so svojim tímom za niekoľko rokov z LSP vytvorili komplexnú a funkčnú metodiku, ktorú dnes pri strategickom plánovaní a rozhodovaní využívajú spoločnosti ako NASA, Google či Shell.

Po získaní magisterského titulu vo vzdelávaní na Royal Danish School of Education svoju kariéru postavil na skĺbení skúseností a teórií kreativity, učenia sa, hry a rozvoja organizácií. Vyše 15 rokov intenzívne spolupracoval s renomovanými dizajnérmi a výskumníkmi na Tufts University a MIT Media Lab v Bostone, aby spoločne vyvinuli a priniesli do praxe šikovné, jedinečné a praktické, jednoducho „hands-on“ učebné nástroje a pomôcky.

Jeho nepopierateľné skúsenosti, ktoré nadobudol počas pôsobenia v spoločnosti LEGO, a to že bol pri tvorbe myšlienky LSP od jej úplného začiatku prirodzene vyústilo do jeho súčasnej role. Dnes pôsobí najmä ako hlavný tréner pre túto metodiku a po celom svete zdieľa svoje rozsiahle know-how, či už pri tréningoch facilitátorov LSP alebo aj cez workshopy priamo u zákazníkov. Spolu s Perom Kristiansenom je autorom knihy „Building a Better Business with the LEGO SERIOUS PLAY method”.

profilová fotka

Richard Justenhoven

Richard Justenhoven je jedným z najuznávanejších pracovných psychológov a vedúcim expertom v oblasti dizajnu, implementácie a vyhodnocovania online hodnotenia.

Ako produktový riaditeľ v spoločnosti Aon Assessment Solution dohliada na vytváranie priekopníckych riešení, ktoré pomocou inovatívnych prístupov a technológií šitých na mieru spájajú teoretické znalosti z oblasti pracovnej psychológie a praktické skúsenosti z business prostredia.

Od roku 2013, kedy nastúpil do spoločnosti cut-e, podporil mnohých klientov v realizácii jedinečných projektov, zameraných na analýzu a zlepšovanie procesov v organizáciiách - napríklad výberové procesy, rozvojové plány, kompetenčné modely, assessment centrá, talent- programy a mnohé ďalšie.

Ako uznávaný autor sa venuje rôznym aspektom hodnotenia a publikuje v odborných časopisoch zameraných na tému riadenia ľudských zdrojov, či moderné metódy hodnotenia a psychodiagnostiky. Pravidelne tiež prednáša na medzinárodných konferenciách v oblasti psychológie alebo businessu. Hovorí plynule anglicky, nemecky a španielsky. Je nositeľom magisterského titulu z pracovnej a business psychológie na Hochschule Fresenius University of Applied Sciences v Hamburgu. Zameriava sa na témy ako sú inovácia, umelá inteligencia, gamifikácia, či vnímanie výberového procesu kandidátmi.

Hodnotiace kritériá

Po odoslaní nominácií zo strany verejnosti tieto posudzovala odborná komisia zostávená z odborníkov v oblasti firemného vzdelávania a vzdelávania dospelých.

Hodnotiace kritériá pre kategóriu „Lektor roka“
 1. Prináša inovácie v oblasti vzdelávacích programov
  • prináša nové témy a/alebo rozvíja už existujúce vzdelávacie programy
 2. Prináša inovácie v oblasti učenia
  • implementuje nové trendy a metódy v oblasti prednášania a výučby
  • razí cestu novým metódam alebo technológiám
 3. Osobný vplyv lektora
  • počet rokov skúseností so vzdelávaním
  • pôsobí ako vzor – inšpiruje
  • osobný prístup voči interným alebo externým klientom
 4. Publikácie
  • publikuje články, odbornú literatúru, blog...
 5. Počet nominácií
  • koľkokrát bol lektor nominovaný zo strany verejnosti
Hodnotiace kritériá pre kategóriu „Soft –skill firemný vzdelávací/rozvojový program roka“
 1. Cieľ vzdelávacieho/rozvojového programu
 2. Rok realizácie
 3. Rozsah programu (štruktúra a metódy použité v programe)
 4. Výsledok vzdelávacieho/rozvojového programu (čo sa ním dosiahlo, ako bol hodnotený)

Odborná porota

profilová fotka

Roman Kurnický

Managing Partner, Developium

18 rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov ako interný tréner, HR manager vo farmaceutickom priemysle a externý konzultant, tréner a kouč pre jednotlivcov a organizácie. Dokázané zručnosti pri tvorbe kompetenčných modelov, behaviorálnom výberovom procese, tvorbe tréningových materiálov a vytváraní a realizácii nových HR procesov. Inovatívny a systematický konzultant poskytujúci organizáciám komplexné rozvojové programy, konzultácie a poradenstvo pri tvorbe HR stratégie a implementácii HR systémov.

Dynamický, výrazne orientovaný na merateľné výsledky HR aktivít, so zmyslom pre humor a hľadanie netradičných riešení.

profilová fotka

Zuzana Száraz

HR Manager, Martinus

Viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti HR. Dlhé roky viedla tím HR na Slovensku v spoločnosti Metro Cash and Carry s.r.o.. Dnes ju môžete stretnúť v Martinuse , kde sa intenzívne venuje budovaniu Martinus akadémie ako platformy určenej na rozvoj a vzdelávanie ľudí. Stojí za mnohými aktivitami v oblasti rozvoja a vzdelávania dospelých a je nie len ich tvorcom, ale aj aktívnym lektorom či facilitátorom. Má za sebou desiatky odškolených tréningov soft- aj hard-skills a jej rukami prešli stovky účastníkov workshopov.

Svoje lektorské zručnosti si cibrila aj na Oxford leadership akadémii v Nemecku a neskôr bola súčasťou tímu, ktorý implementoval a priamo realizoval jednu z línií rozvoja ľudí v retaily.

Viesť ľudí k uvedomelosti, pomáhať im rozumieť (rozvíjať ich), aby boli lepšie pripravení na svet zajtrajška a mohli viesť kvalitnejší život – to je heslo, ktoré ju sprevádza.

profilová fotka

Barbora Slivková

Senior HR Business Partner, Amazon

14 rokov od doštudovania Psychológie na Filozofickej Fakulte UK sa pohybuje v oblasti ľudských zdrojov. Svoje skúsenosti a odbornú zdatnosť v oblastiach ako napríklad posudzovanie talentov a osobnostného potenciálu, rozvoj a vzdelávanie, každodenné poradenstvo vo vedení ľudí pre manažérov (obsahujúce aj „HR hard-skills“) získavala najskôr ako konzultant pre Trenkwalder a Timan, interný špecialista pre Slovnaft a následne ako manažér Pivovarov Topvar.

Momentálne pôsobí v slovenskej divízii spoločnosti Amazon s.r.o. ako Senior HR Business Partner.

profilová fotka

Annamária Marci­nová

HR manager, CRH

Viac ako 10-ročné skúsenosti v oblasti HR ako HR manažér, od roku 2014 ako HR Director v medzinárodnom prostredí a vo výrobnej sfére. Skúsenosti preukázala hlavne v oblasti change manažmentu počas fúzií spoločnosti Holcim, neskôr CRH a taktiež počas vytvorenia SSC v Budapešti.

V rámci vytvárania HR stratégie sa zameriava hlavne na rozvoj zamestnancov, podnecuje koučing v organizácii ako nástroj pre otvorenie potenciálu ľudí a skĺbenie potrieb zamestnanca a organizácie.

Optimistická, podporujúca rozvoj tímov s cieľom dosiahnutia najlepších výsledkov a kooperácie, s víziou ideálneho prepojenia interného sveta organizácie so silou externého sveta konzultantov, lektorov a škôl.

profilová fotka

Silvia Lidajová

Managing Consultant & Owner, HR Master

Viac ako 13 rokov pôsobenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov v medzinárodnom prostredí pre spoločnosti ako Heineken Slovensko, Slovnaft a IBM Slovensko. V súčasnosti je majiteľkou spoločnosti HR Master (www.hrmaster.sk), v ktorej pôsobí ako senior konzultantka a lektorka.

Má bohaté praktické skúsenosti s nábormi a posudzovaním kandidátov, rozvojom a vzdelávaním, lektorskou činnosťou, riadením výkonnosti, talent manažmentom, nastavovaním mentorských a koučovacích programov v rámci spoločnosti, budovaním pozitívnej firemnej klímy, uvoľňovania zamestnancov ale aj komplexným personálnym poradenstvom. V rámci vedenia tréningov uplatňuje ľudský prístup a približuje účastníkom prístup k zmene, ktorá začína u každého jednotlivca vo vnútri.

Preferuje otvorenosť a partnerskú komunikáciu vo vzťahoch, lebo verí, že sú to základy pre budovanie dôvery a dlhodobej spolupráce s partnermi či klientmi. Orientovaná na svojich klientov a hľadanie optimálnych, efektívnych riešení s rešpektom k ich osobnosti a potrebám.

profilová fotka

Ivana Molnárová

Výkonná riaditeľka, Profesia

16 rokov skúseností v oblasti trhu práce. Od roku 2010 stojí na čele najväčšieho pracovného portálu Profesia.sk. Do tejto spoločnosti nastúpila ešte v roku 2001, keď sa počet pracovníkov dal spočítať na dvoch rukách. Stála za pokračujúcim úspechom firmy na prelome nového milénia, pričom aj vďaka jej skúsenostiam a nápadom sa zo začínajúceho portálu stala jedna z najprosperujúcejších firiem na Slovensku, ktorá má dnes vyše 100 zamestnancov.

Je pravidelnou prednášajúcou na konferenciách, v ktorých sa venuje motivačným témam a tiež inovatívnym a pozitívnym spôsobom riadenia.

Drží sa hesla, že najsprávnejším riadením spoločnosti je najmä dodržiavanie uvoľnenej a vyhovujúcej atmosféry vo firme. Silné a otvorené medziľudské vzťahy, či dostatok priestoru na sebarealizáciu a kreativitu budujú podľa nej prirodzenú lojálnosť zamestnancov voči firme.

profilová fotka

Dušan Číčel

Riaditeľ, For Business Excellence

Je riaditeľom FBE Bratislava a FBE Praha a metodikom pre tvorbu školení zameraných na manažment a obchod.

25 rokov sa venuje konzultačným a lektorským aktivitám v oblasti rozvoja manažmentu, riadenia obchodu, marketingu a leadershipu. Vedie strategické workshopy. Ako projektový manažér zodpovedný za spoluprácu s niektorými zákazníkmi je tvorcom rozvojových projektov a výcvikových kurzov v oblasti osobnostného rozvoja pracovníkov a rozvoja manažérov.

profilová fotka

Katarína Reisenbuchlerová

Senior HR Specialist, Tatra Banka

V oblasti HR sa pohybuje viac než 12 rokov, vždy na oddelení T&D. Za tento čas prešli jej rukami asi všetky agendy, ktoré sa tam vyskytujú – talent manažment, PMS, kompetenčné modely, EVP, transformácie v kultúre, diagnostikovanie, ale aj realizácia veľkých eventov (v tomto okamihu kumulatívne pre cca 5000 ľudí).

Kvôli skúsenostiam a rozšíreniu svojej kvalifikácie viedla rok jednu rodinnú firmu. Pôsobila v Orange, T-mobile a aktuálne v Tatra Banke. Ako sama vraví, veľmi jej pomohlo, že prešla počas kariéry viacerými spoločnosťami aj pozíciami (aj mimo HR).

Riadeniu ľudí sa však vyhýba, pretože veci robí rada vlastnými rukami a nemala by pri ňom toľko času, koľko chce a potrebuje na priamy kontakt s klientom a agendou. Zároveň ju veľmi teší a napĺňa jej aktuálna práca – to, že má absolútnu voľnosť, širokú pozíciu a neustály kontakt s top manažmentom, so strategickými informáciami a témami cez rôzne projekty .

profilová fotka

Viera Albrechtová

Vedúca oddelenia Rozvojové plány/programy, Volkswagen Slovakia

Viac ako 17 rokov pracovala vo Volkswagene. Prešla viacerými pozíciami v rámci HR. Ako nesmierne cennú skúsenosť hodnotí 2 roky pôsobenia vo Volkswagen Group Rus, v závode v ruskej Kaluge, kde pôsobila ako vedúca oddelenia Sociálne kompetencie a rozvoj manažmentu.

Aktuálne zodpovedá za rozvoj soft-skills, prípravu a rozvoj kandidátov na všetkých úrovniach riadenia - od team lídrov až po najvyššie úrovne manažmentu, a samozrejme ich ďalší rozvoj v rámci konkrétnej pozície.

Viera tvrdí, že popri interných pravidlách a procesoch je dôležité dbať aj na kvalitu lektorov. Je to bez preháňania jeden z kľúčových faktorov úspechu pri rozvoji zamestnancov.

profilová fotka

Andrea Gubová

Skutočný HR nadšenec s viac než 19 rokmi skúseností v tejto oblasti. Prešla rôznymi pozíciami od HR konzultanta, špecialistky, manažérky až po aktuálnu pozíciu HR director-ky v Union poisťovni.

Momentálne zodpovedá za kompletné vybudovanie, nastavenie a vedenie tímu RĽZ. Stará sa o rozvoj a implementáciu manažérskych a HR nástrojov a programov zameraných na budovanie firemnej kultúry. Dozerá na zlepšovanie internej a krízovej komunikácie na všetkých úrovniach a organizáciu zamestnaneckých eventov. Okrem toho riadi systémové opatrenia ako je nastavenie rozvoja zamestnancov, definovanie a monitoring HR KPI a mnoho ďalších úloh.