Finalisti ankety Lektor roka 2018

Kategória Lektor roka

profilová fotka

Olívia Hurbanová Víťazka kategórie

V oblasti vzdelávania pôsobí od roku 2004. Rada študuje a následne pri svojich školeniach využíva poznatky z behaviorálnej a evolučnej biológie, pričom sa zameriava najmä na EQ, kreativitu, argumentáciu a kritické myslenie. Používa virtuálnu realitu s cieľom rozvinúť ľudskú metakogníciu a sebapozorovanie. Je autorkou vlastného konceptu zameraného na rozhodovanie a kognitívne skreslenia, s názvom Zručnosti budúCNOSTI, ktorý vyučuje aj v rámci akreditovaného programu na univerzite. Klienti si vážia najmä jej nadšenie a využívanie progresívnych metód.

profilová fotka

Martina Georgievová

Do oblasti vzdelávania vstúpila už v roku 1999, pričom posledných 12 rokov pôsobí v spoločnosti DEVELOR. Venuje sa oblastiam soft-skills školení a zlepšovaniu manažérskych zručností, pričom jej expertízou je zavádzanie a zlepšovanie systémov riadenia výkonnosti. Je certifikovaným Kirkpatrick konzultantom a pri práci s tímami rada využíva techniku Sociomapovania. Za svoj najobľúbenejší program pokladá INSIGHTS Discovery, farebnú osobnostnú typológiu zvyšujúcu emocionálnu inteligenciu. Klienti na nej oceňujú najmä profesionalitu a zmysel pre humor.

profilová fotka

Patrik Tóth

Vzdelávaniu sa venuje 22 rokov, pričom využíva poznatky zo štúdia psychológie, absolvovaných tréningov a svoje vlastné skúsenosti s predajom a riadením ľudí. Školí široký repertoár tém, ktorý neustále dopĺňa. Medzi ne patrí napríklad leadership, predajné a manažérske zručnosti, komunikácia, analytické myslenie a kreativita. Jeho jedinečnou vlastnosťou je schopnosť motivovať k rozvoju, ktorú na ňom klienti oceňujú spolu s jeho prehľadom a schopnosťou prispôsobiť sa skupine. Veľkým úspechom bola nominácia jeho programu na cenu HR AWARD.

Kategória Kouč roka

profilová fotka

Eva Birčáková Víťazka kategórie

S koučingom sa stretla začiatkom deväťdesiatych rokov, pričom od roku 2008 pôsobí ako individuálny a tímový kouč vo svojej vlastnej spoločnosti Adamas Coaching & Consulting. Je certifikovaná v medzinárodnom výcviku koučov (Erickson Business College, ACC) a členkou slovenskej pobočky ICF. Získala mnoho certifikácií, medzi ktoré patrí aj certifikát na využívanie psychodiagnostiky Hogan. Sprevádza klientov z biznis sektoru a dlhodobo spolupracuje s neziskovou organizáciou LEAF. Klienti si na nej vážia jej profesionálny a ľudský prístup.

profilová fotka

Dalibor Bednařík

Je certifikovaným ICF PCC a ECPC (Erickson College International) koučom, ako aj oficiálnym ICF mentorom pre koučov. V oblasti koučingu pôsobí od roku 2004, čomu predchádzalo absolvovanie štúdia psychológie a psychoterapeutického výcviku zameraného na procesy v osobnosti a vzťahoch. Okrem mnohých ďalších certifikácií získal certifikát NLP inštitútu a GARUDA HRD. Venuje sa biznis koučingu a je učiteľom integratívneho koučingu založeného na pincípe polarít. Klienti na ňom oceňujú najmä schopnosť vycítiť, čo klient potrebuje.

profilová fotka

Marcela Lendvaiová

V oblasti koučingu pôsobí od roku 2003, kedy v rámci Crisis support pomáhala palubnej posádke aerolínií. Prehľad si rozšírila počas štúdia na UKF v Nitre a na Leicester University v Anglicku. Je certifikovaným ICF koučom s mnohými ďalšími certifikáciami, medzi ktoré patrí Hypnoterapia a Time Line terapia. Momentálne pôsobí v spoločnosti AT&T, v ktorej koučuje všetky stupne leadershipu. Venuje sa témam sebarozvoja, smerovania kariéry, motivácie, multikultúrnemu prostrediu a vzťahovým konfliktom.. Klienti si na nej vážia vnímavosť a empatiu.

Kategória Soft-skills firemný vzdelávací/rozvojový program roka

logo

You can GURU Víťaz kategórie
T-Systems

V spoločnosti T-systems veria, že kľúčom k rozvoju firemného vzdelávania a osobného rozvoja je vysoká angažovanosť zamestnancov. Ich stratégia je založená na transformácii organizácie z tej, ktorá tvorí obsahy vzdelávania, na takú, ktorá spája komunity expertov a poskytuje im priestor na zdieľanie vedomostí a zručností. Budovaním komunity interných školiteľov rozvíjajú potenciál svojich zamestnancov. Z tohto dôvodu spustili program „You can GURU“, ktorého cieľom je zviditeľniť a oceniť existujúcich interných lektorov a zároveň získať nových. Program je taktiež zameraný na manažérov, ktorí ľudí v tejto myšlienke podporujú.

logo

Advanced Development Program
Lenovo

ADP je vzdelávací program pre odborníkov v trvaní deviatich mesiacov, zameraný na soft skills, networking a kariérny posun. Projektový tím z radu zamestnancov ho založil na dobrovoľnej báze, pričom musí každoročne obhájiť jeho potrebu a financovanie pred vedením firmy. Záujemcovia sa do programu hlásia sami a prihlášky sú dôkladne vyhodnocované a kalibrované na základe kritérií, ktoré reflektujú kultúru firmy. Keďže je o program záujem, momentálne beží už tretí ročník. Jedným z dôvodov úspechu programu je starostlivé vyberanie nie len účastníkov, ale taktiež externých lektorov, ktorí prinášajú do programu to, v čom sú odborníkmi.

logo

Zavedenie interného koučingu
U.S.Steel

S cieľom podporiť rozvoj zamestnancov, zvýšiť kvalitu ich výkonu a zlepšiť vzťahy na pracovisku spoločnosť U.S.Steel zaviedla program interného koučingu. Myšlienka zaviesť interný koučing vedenia vznikla na základe uvedomenia si, že podporovanie koučingovej kultúry neznamená len rozvíjanie lídrov, ale aj posilnenie ich podpory v rámci rozvoja zamestnancov. Tento štýl vedenia kladie dôraz na nepretržité učenie, komunikáciu a spätnú väzbu. Vďaka tomu pomáha manažérom maximalizovať ich potenciál a hodnotu pre organizáciu, zároveň podporuje motivujúce a energizujúce pracovné prostredie.

Kategória Young talents

Kategória YOUNG TALENTS vznikla ako doplňujúca k pôvodným dvom hlavným kategóriám v procese vyhodnocovania. Touto cestou sme sa rozhodli oceniť profesne mladších lektorov, ktorí svojim prístupom a spôsobom práce zaujali širokú aj odbornú verejnosť.

profilová fotka

Petra Lutterová

Petra je konzultantka a trénerka spoločnosti Develor Slovakia. Patrí ku trénerom so skúsenosťami v oblasti rozvoja osobnej efektivity, trénerských, prezentačných a facilitačných zručností. Jej vášňou je však kreatívne myslenie a práca s grafickými a vizuálnymi výstupmi. Svoju tvorivosť pretavuje aj do vizuálnych záznamov (analógových aj digitálnych), ktoré robia výstupy workshopov či tréningov zapamätateľnými a približujú preberané koncepty účastníkom. Petra je jedna z prvých vizuálnych facilitátoriek na Slovensku a je tiež súčasťou európskej komunity EFVP – European Forum of Visual Practicionaires.

profilová fotka

Matúš Jarečný

Matúš v oblasti vzdelávania pôsobí od roku 2010. V roku 2013 sa stal spoluzakladateľom spoločnosti SUVko Coaching, ktorá sa zameriava na firemné vzdelávanie v oblasti soft skills. Vedie kurzy a tréningy vo výrobných a obchodných spoločnostiach, ktoré sú „šité na mieru“ pre účastníkov programov. Zameriava sa predovšetkým na analýzu úrovne mäkkých zručností, komunikačné tréningy s využívaním moderných techník a tréningy predajných zručností. Pri zostavovaní individuálnych tréningov čerpá zo svojej bohatej obchodníckej a manažérskej minulosti, ktoré prepája so súčasnými trendami nadobudnutými pri stretnutiach a rokovaniach s firemnými partnermi.