Nominácia

Nominácie do tretieho ročníka ankety boli uzavreté.

Ďakujeme a tešíme sa na vás na galavečere 27. februára 2020.